Е там нещо като служител мониторинг софтуер?

Един от моите приятели управлява офис за голяма компания. Той е притеснен, че служителите в офиса може да губите време за лични бизнес, което означава, че те не правят свои собствени частни неща докато се обръща. He decided to install some kind of monitoring software that would allow him to see what the workers are doing on their computers. Is there anything like that out there?

Да, definitely there is. Some companies go as far as installing a key logger like Micro Keylogger where you can monitor everything that happens on the computer. It is legal because they are using the companiesInternet and computers. The company has the right to monitor what goes on over their connections.

Оставете коментар?