Dod i wybod am Keylogger AceSpy Mac

Golyga AceSpy Mac Keylogger cyflogai monitro meddalwedd a ddefnyddir ar gyfer monitro gweithgareddau Mac cyflogeion. Yn gyffredinol bydd bron pob cyflogwr gael y cyfrifoldeb a'r hawl i wybod beth eu gweithwyr yn ei wneud ar Mac yn ystod oriau gwaith er na all cyflogwyr wirio gweithgareddau Mac heb ganiatâd cyflogeion ymlaen llaw. But even employers can […]

EAM v4.8 Employee Monitoring software Released

Feb. 19, 2009 – Imonitor, the global award-winning provider of Computer Monitoring Software, today announced the release of Employee Activity Monitor 4.8, an all-in-one solution that records and controls all employee computer activities and prevents loss of critical and confidential data from leaving. What’s new in Employee Activity Monitor v4.8? […]