Dod i wybod am Keylogger AceSpy Mac

Golyga AceSpy Mac Keylogger cyflogai monitro meddalwedd a ddefnyddir ar gyfer monitro gweithgareddau Mac cyflogeion. Yn gyffredinol bydd bron pob cyflogwr gael y cyfrifoldeb a'r hawl i wybod beth eu gweithwyr yn ei wneud ar Mac yn ystod oriau gwaith er na all cyflogwyr wirio gweithgareddau Mac heb ganiatâd cyflogeion ymlaen llaw. Ond gall cyflogwyr hyd yn oed gael Mac cyflogeion, eu bod yn rhy brysur i wirio gweithgaredd Mac cyflogeion fesul un yn bersonol. Mewn achosion o'r fath, Efallai y bydd angen rhai cyflogeion meddalwedd fel monitro cyflogwyr AceSpy Mac Keylogger i helpu cyflogwyr i spy ar weithgareddau Mac y gweithiwr.

Sut mae gwaith Keylogger Mac AceSpy?

AceSpy Mac Keylogger Bydd rhoi y gallu i fonitro popeth a defnyddwyr Mac y targed yn cael ei wneud mewn Mac ef neu hi yn y gweithle i gyflogwyr. Gallwch weld digon o spying meddalwedd yn y farchnad heddiw, ond ni allwch ddisgwyl y nodweddion rhagorol o'r holl feddalwedd hynny. Bydd rhai ohonynt yn rhoi eich boddhad yn nodweddion tra bydd rhai ohonynt yn eich siomi. nawr, Efallai y byddwch am wybod y nodweddion sy'n bresennol yn AceSpy Mac Keylogger.

AceSpy Mac Keylogger Mae llawer o nodweddion mae y mae cyflogwyr yn disgwyl ar gyfer monitro Mac. Mewn gwirionedd y byddai cyflogwyr yn dymuno gweld y negeseuon, e-bost, a sgwrsio sgwrs ar y ceisiadau ar Mac negeseua gwib. Ar gyfer yr agweddau hynny AceSpy Mac Keylogger Bydd y dewis perffaith oherwydd mae nodweddion i fonitro holl bethau hynny ac felly gall roi eich log cyflawn o'r pethau hynny. Ar ben hynny mae meddalwedd y gallu i gadw llygad ar weithgareddau pori defnyddwyr Mac. Gellir cofnodi'r holl weithgareddau rhyngrwyd y person felly bydd defnyddwyr meddalwedd hwn byth yn colli unrhyw beth.

Bydd y meddalwedd yn gweithio yn y modd cudd felly ni fydd y person wedi'i dargedu yn gwybod am osod y meddalwedd hwn. Caiff y logiau monitro ei anfon at y panel rheoli ar-lein y defnyddiwr, Felly y gall ef neu hi yn mewngofnodi i gyfrif ar-lein a mynediad y panel rheoli i edrych ar y cofnodion anfonodd meddalwedd ysbïwr. Ers Mae meddalwedd yn rhoi defnyddwyr y gallu i fonitro gweithgareddau bob ffôn clyfar, Mae'r rhan fwyaf o bobl yn well y meddalwedd hwn yn hytrach nag eraill.

Nodweddion allweddol y gweithiwr Easemon meddalwedd monitro

Os ydych yn rhedeg cwmni ac yn chwilio am addas AceSpy Mac Keylogger i gynyddu cynhyrchiant gweithwyr, yna gallwch gyfeirio at weithiwr Easemon meddalwedd monitro. Gall rhwyddineb nid dim ond ysbïo ar weithgarwch Mac cyflogeion, ond hefyd yn rhwystro apiau/gemau/gwefannau amhriodol drwy ddadansoddi'r monitro logiau. Dyma nodweddion allweddol y Easemon.

  • Logio trawiadau a chyfrineiriau
  • Negeseuon testun cofnod wedi'u teipio yn sgwrsio cleientiaid
  • Ymweld â gwefannau y Monitor
  • Monitro'r defnydd o'r rhaglen
  • Rhybuddio gyda sgrinluniau cipio
  • Anfon hysbysiadau e-bost o bryd i'w gilydd
  • Barn ac allforio monitro logiau ar-lein
  • Caniatáu i lluosog rheolwyr a rolau rheoli timau
  • Gweithio yn y modd anweledig ac anweledig

Diolch i AceSpy Mac Keylogger, Cewch mae'n hawdd ysbïo ar weithgareddau Mac cyflogeion. Rhowch gynnig ar y gweithiwr proffesiynol mwyaf a monitro, Meddalwedd monitro gweithwyr EaseMon, byddwch yn gweld llawer o bethau annisgwyl!