Συνδεθείτε απευθείας συνομιλίες με τη συνομιλία μέσω λογισμικού παρακολούθησης για Mac

Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά, Οι εργαζόμενοι, φίλους και τις φίλες, Οι σύζυγοι λαμβάνουν μέρος στην ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων δεν έχει σημασία πού και πότε, Αν θα έπρεπε ή όχι. A lot of harm and loss has been arising due to the lack of effective supervision of Chat Monitoring Software for Mac. It is the time for you to ask for the help of Chat Monitoring program against instant messengers when you suspect that your kids are misbehaving online, your spouse is carrying an online affair or your employees are chatting online all day along.

Chat and Instant messaging is the most common form of online communication among teenagers. With that being said, they spend quite a bit of time chatting with their friends. Most parents would like to know what they are talking about. If you do not install Chat Monitoring Software for Mac to monitor kids chat conversations, you will never know what they are thinking about.

A lot of workers waste countless hours at work on chatting with friends. Employers may also needs to make sure leaking of company secrets is not occurring or wants to know who is leaking out company secrets. With this said, Chat Monitoring Software for Mac is ethical within reason. Installing Chat Monitoring Software for Mac makes it easy for managers to know who gives them the best or worst for the company.

If you have a fear that your spouse is having an online affair with the aid of instant messaging, there are ways to reveal the infidelityChat Monitoring Software for Mac. If your suspicions are true, and your spouse has been cheating with the aid of an instant messengers, it is easy for you to save a copy of the chat conversations and keep the evidences.

Chat Monitoring Software for Mac secretly logs chat conversations taken place in instant messengers on Mac (συμπεριλαμβανομένων των iChat, ΣΤΌΧΟΣ, MSN, Skype and Adium). The logs will also show the chat client used, user name, message senders and date and time. Aobo Chat Monitoring Software for Mac logs detailed info about every chat and then delivers all the chat logs collected by Aobo Chat Monitoring Software for Mac to an Email address or FTP space set by the Aobo user. The log reports are also a powerful helper for backing up the chat logs in case your kids, partners, or employees clear their chat history.

Τι είναι πιο, Aobo Chat Monitoring Software for Mac can track Facebook chat typed on the Mac. If the user logins his or her Facebook account with Adium or other supported instant messengers on Mac, the both-side chat conversations wil be tracked as well.

With Aobo Chat Monitoring Software for Mac, you’ll know EXACTLY what they are talking and who he or she is talking with on your Mac. Aobo Chat Monitoring Software for Mac can be very useful in families and companies. When it is working on the Mac without being detected, you are getting to know the exact recent status of your family and staff members.

Αφήστε ένα σχόλιο?