Είναι εκεί κάτι σαν εργαζόμενος παρακολούθησης λογισμικού?

Ένας από τους φίλους μου να διαχειρίζεται ένα γραφείο για μια μεγάλη επιχείρηση. Αυτός είναι ανησυχούν ότι οι εργαζόμενοι στο γραφείο μπορεί να χάσουμε χρόνο για ατομική επιχείρηση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν κάνουν τη δική τους ιδιωτική πράγματα ενώ πληρώνονται. He decided to install some kind of monitoring software that would allow him to see what the workers are doing on their computers. Is there anything like that out there?

Ναι, definitely there is. Some companies go as far as installing a key logger like Micro Keylogger where you can monitor everything that happens on the computer. It is legal because they are using the companiesInternet and computers. The company has the right to monitor what goes on over their connections.

Αφήστε ένα σχόλιο?