Προστασία των επιχειρήσεων με Keylogger λογισμικό παρακολούθησης

In the modern world, it is quite essential for employers to provide their employees with computers to do their work. Ωστόσο, it is not right for the employees to use the computer device for their personal use other than getting their work done. As the owner of the computer, you have the right to monitor employeesInternet activities or any other things done on your company’s device.

Σε γενικές γραμμές, some of the websites that employees visit are a complete waste of time. As an employer, you can specify those websites using Micro Keylogger, and then restrict such websites from being accessed on the company computers.

Αφήστε ένα σχόλιο?