Κρατήσει νόμιμη χρήση των εργαζομένων λογισμικό παρακολούθησης

According to the 1998 Act, an employer should respect the privacy and individual’s right of the employee. According to this statement, an employee holds the power to bring a lawsuit against an employer if he/she finds that his/her personal right has been violated by the office surveillance system. If you […]