יומן הודעות בפייסבוק עם יישום פייסבוק מרגל

I am using Samsung Note2 and I need an effective keylogger that is free and will record Facebook messages on the phone, please provide some download links.

iKeyMonitor is a reliable האפליקציה המרגל בפייסבוק for Android phones that is able to record the user names, passwords and messages typed in Facebook. חוץ מזה, it also enables you to track keystrokes, SMS, השיחות של Skype, לקיק, Viber, WhatsApp, call history, GPS, היסטוריית אינטרנט, screenshots on your Samsung Note 2.

To track Facebook messages on your Samsung Note 2, you should install iKeyMonitor האפליקציה המרגל בפייסבוק physically. After you finish the installation, it will runs automatically and invisibly to record all things done on your phones.

It usually plays an important role in the parental and employee monitoring, so parents often use it to track what their kids do, and who they often contact, and what they often surf on the Internet with their phones, and employee commonly use it to locate where their employees are, and make sure if they reveal any confidential information to others or not.

השאירו תגובה?