Zachować dopuszczalność prawna korzystania z pracownika oprogramowanie monitorujące

Zgodnie z 1998 Ustawy, pracodawca powinien szanować prywatność i indywidualnego prawa pracownika. Zgodnie z ta instrukcja, pracownik posiada moc wnieść pozew przeciwko pracodawcy, jeśli on/ona stwierdzi, że jego osobiste prawa zostały naruszone przez Urząd nadzoru systemu. If you are using EaseMon to spy on your Employer’s Mac that first thing you need to do is to mention this fact on your employer agreement form. If the employer signs the agreement after reading the whole paper then you will have no problem with monitoring your Employees Mac with Easemon surveillance software.

Zostaw komentarz?