Är det något liknande anställd övervakning programvara?

En av mina vänner hanterar ett kontor för ett stort företag. Han är orolig att anställda på kontoret kan slösa tid på personliga affärer, vilket innebär att de inte gör sina egna privata saker samtidigt betalas. He decided to install some kind of monitoring software that would allow him to see what the workers are doing on their computers. Is there anything like that out there?

Ja, definitely there is. Some companies go as far as installing a key logger like Micro Keylogger where you can monitor everything that happens on the computer. It is legal because they are using the companiesInternet and computers. The company has the right to monitor what goes on over their connections.

Lämna en kommentar?