ไม่มีอะไรเช่นซอฟต์แวร์การตรวจสอบพนักงาน?

เพื่อนจัดการสำนักงานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่. เขาเป็นห่วงว่า พนักงานในสำนักงานอาจเสียเวลาในธุรกิจส่วนตัว, ซึ่งหมายความ ว่า พวกเขาไม่ทำสิ่งที่ส่วนตัวของตนเองในขณะที่การจ่ายเงิน. He decided to install some kind of monitoring software that would allow him to see what the workers are doing on their computers. Is there anything like that out there?

ใช่, definitely there is. Some companies go as far as installing a key logger like Micro Keylogger where you can monitor everything that happens on the computer. It is legal because they are using the companiesInternet and computers. The company has the right to monitor what goes on over their connections.

ความคิดเห็น?