ปกป้องธุรกิจ ด้วยซอฟต์แวร์การตรวจสอบ Keylogger

ในโลกสมัยใหม่, it is quite essential for employers to provide their employees with computers to do their work. อย่างไรก็ตาม, ไม่เหมาะกับการให้พนักงานใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับของใช้ส่วนอื่นนอกเหนือจากการทำงานของพวกเขา. เป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์, you have the right to monitor employeesInternet activities or any other things done on your company’s device.

โดยทั่วไป, some of the websites that employees visit are a complete waste of time. As an employer, you can specify those websites using Micro Keylogger, and then restrict such websites from being accessed on the company computers.

ความคิดเห็น?