Nó là hợp pháp để bắt một người phối ngẫu gian lận với phần mềm gián điệp?

Bạn đã có một người phối ngẫu gian lận? Là bạn quan tâm đến số lượng thời gian thân yêu của bạn, một trong những chi tiêu trên máy tính? Bạn đã có một sự thoa mực rằng họ "có thể" là gian lận về bạn sau lưng? Cũng thời gian của mình để tìm ra sự thật, khi phần lớn thời gian của bạn lừa dối người phối ngẫu sẽ sử dụng máy tính và điện thoại di động là một phương pháp giao tiếp với họ mới tìm thấy tình yêu.

Với các sản phẩm như một keylogger, bạn có thể ghi lại hầu như tất cả mọi thứ trên máy tính bao gồm cả email được gửi và nhận, tổ hợp phím, Các trang web, ảnh chụp màn hình, trò chuyện conversations, tên người dùng, mật khẩu, và nhiều hơn nữa.

Cảnh báo: sử dụng phần mềm gián điệp là bất hợp pháp để bắt một người phối ngẫu gian lận

Chúng tôi Không đề nghị sử dụng một ứng dụng gián điệp để bắt một người phối ngẫu gian lận. Ứng dụng gián điệp là chỉ hợp pháp khi sử dụng như employee giám sát và của cha mẹ kiểm soát chẳng hạn như phần mềm gián điệp điện thoại di động iKeyMonitor, iKeyMonitor vv.

1 Bình luận

  1. David simpson

    Quan tâm đến các phần mềm để giám sát các email và các văn bản trên điện thoại của trẻ em

Để lại một bình luận?