Một Keylogger tốt để theo dõi thiếu niên của máy tính sử dụng

Tôi có ba thanh thiếu niên và mỗi người trong số họ có một máy tính. Tôi cần phải theo dõi sử dụng máy tính của họ cho một số lý do. Xin giới thiệu một gia đình Keylogger cho tôi. Một mảnh tốt của phần mềm như Micro Keylogger là vô hình, không thể phát hiện và dễ dàng để cài đặt. Sau khi cài đặt, người dùng sẽ không thể […]

Lợi nhuận từ việc giám sát phần mềm máy tính

Giám sát phần mềm máy tính là phổ biến áp dụng trong tổ chức và doanh nghiệp để quan sát các thành viên gia đình’ hoặc sử dụng máy tính của nhân viên, Tuy nhiên nó là bây giờ mở cửa cho tất cả mọi người người muốn áp dụng nó. Giám sát phần mềm máy tính được đặt trên máy tính sau đó có thể giữ cho màn hình liên quan đến tất cả mọi thứ diễn ra trên […]

Phần mềm gián điệp từ xa

Theo dõi và Spy trên bất kỳ máy tính từ bất cứ nơi nào các phần mềm gián điệp từ xa là mới nhất trong phần mềm giám sát công nghệ cao và phần mềm gián điệp từ xa cho phép bạn cài đặt từ xa phần mềm theo dõi trên bất kỳ máy tính của bạn và truy cập vào các hoạt động đăng nhập từ bất cứ nơi nào bất cứ lúc nào thời gian qua cá nhân riêng của bạn […]

Trung tâm hỗ trợ

Có câu hỏi về phần mềm hoặc dịch vụ Spytech của? Đây là nơi mà bạn sẽ tìm thấy các tài liệu trực tuyến để giúp bạn tìm câu trả lời bạn cần. If you cannot find the answer to your question in the frequently asked questions pages or install guides please submit a ticket to our helpdesk […]