Tìm hiểu về AceSpy Mac Keylogger

Nhân viên có nghĩa là AceSpy Mac Keylogger phần mềm được sử dụng để giám sát nhân viên máy Mac hoạt động giám sát. Nói chung hầu hết các nhà tuyển dụng sẽ có trách nhiệm và quyền được biết những gì nhân viên của họ đang làm trên máy Mac trong giờ làm việc mặc dù sử dụng lao động không thể kiểm tra các hoạt động của máy Mac mà không cần sự cho phép của nhân viên trước. But even employers can […]

Làm thế nào để giám sát nhân viên máy tính sử dụng trong giờ văn phòng?

Chắc chắn, Giám sát của nhân viên sử dụng máy tính đã trở thành một điều cần thiết cho nhà quản lý nhiều người đang phụ trách một bộ phận hoặc một văn phòng của một công ty lớn. These mangers are seeking effective ways to monitor employees’ computer usage during office hours. Tại sao theo dõi nhân viên máy tính sử dụng? Trên một bàn tay, some employees […]

Awosoft Imonitor EAM FAQs

General FAQs: Q: Tôi muốn mua những gì kích thước giấy phép? A: Imonitor Employee Activity Monitor Professional Edition license size is based on the number of computers you are going to monitor, Ví dụ:. số lượng máy tính mà bạn cài đặt các đại lý trong tổ chức của bạn. You will not be able to […]