Category: Gián điệp và điều khiển truy cập

Gián điệp và điều khiển truy cập

Hạn chế trẻ em của bạn’ cách sử dụng iPhone với ứng dụng parental control

Bạn vẫn đang tìm kiếm những cách để hạn chế trẻ em của bạn sử dụng iPhone để ngăn chặn chúng từ đang là công nghệ cuồng tín? iPhone là một trong những phát minh cách mạng,…

Gián điệp và điều khiển truy cập

Giới hạn thời gian màn hình cho Android để tăng trẻ em’ năng suất

Để hạn chế thời gian màn hình cho thiết bị Android rất nhiều muốn của nhiều bậc cha mẹ khi trẻ đã dành quá nhiều thời gian trên iPad. You must

Gián điệp và điều khiển truy cập

Giới hạn thời gian thiết lập màn hình trên iPhone: những lợi ích là không thể tin được

Ngày nay nó đã trở thành bắt buộc cho phụ huynh để thiết lập giới hạn thời gian màn hình trên iPhone để kiểm soát thời gian sử dụng iPhone của trẻ em. When you have a