Kiểm tra xem nhân viên của bạn’ Các hoạt động từ xa thông qua gián điệp máy tính hoạt động

Tôi muốn biết những gì nhân viên của tôi làm trên máy tính của họ vì tôi nghi ngờ họ thường truy cập vào trang web không liên quan trực tuyến. Là có bất kỳ tốt Phần mềm gián điệp máy tính Tôi có thể sử dụng để theo dõi nhân viên của tôi?

Rõ ràng, máy tính đã trở thành một phần thiết yếu của hầu hết mọi nhà và mỗi văn phòng! Nhiều người thừa nhận rằng không có một máy tính là bất tiện. Nó thực sự sẽ giúp người dân tiết kiệm nhiều thời gian và năng lượng, Tuy nhiên, nó cũng có thể trở thành một thời gian thải nếu chúng ta lạm dụng máy tính. Cho nhà tuyển dụng, những điều khó khăn nhất là gián điệp trên nhân viên’ hoạt động trên máy tính của họ trong thời gian làm việc của họ! Nhiều nhà tuyển dụng thấy rằng nhân viên của họ dành nhiều thời gian truy cập vào các trang web không liên quan đến công việc của họ, mà thường xuyên có thể dẫn đến những sai lầm tốn kém và năng suất thấp.

Đối với người giám sát, nó là rất quan trọng để biết làm thế nào để gián điệp trên nhân viên của bạn’ hoạt động dưới sự điều khiển của bạn! Micro Keylogger cho máy tính là tốt Phần mềm gián điệp máy tính đó có thể không chỉ điều khiển từ xa hoạt động gián điệp máy tính giống như các tổ hợp phím đánh máy, Trang web truy cập, ứng dụng được sử dụng, tập tin tải về, nhưng cũng có thể ngăn chặn nhân viên truy cập các trang web mà bạn không cho phép họ truy cập vào trong thời gian làm việc, hoặc ngăn không cho họ bằng cách sử dụng một số ứng dụng trên máy tính của mình. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng xem tất cả những gì họ làm và cũng hạn chế nhân viên của bạn’ Các hoạt động tại nơi làm việc!