Làm thế nào để giám sát nhân viên của bạn’ Máy tính vô hình

Nhân viên của tôi luôn luôn phàn nàn có quá nhiều công việc được giao cho họ, nhưng tôi đã thử nghiệm và không nghĩ rằng nó sẽ mất nhiều thời gian cho các công việc mà. Tôi muốn biết những gì họ làm tại nơi làm việc, có cách nào tốt cho tôi để theo dõi hoạt động máy tính của họ vô hình? It becomes more difficult for you to manager workersactivities online because they tend to waste a lot of time on the Internet if they use computers to handle their jobs. An effective way is to install employee monitoring software to monitor your employeescomputer activities invisibly. Micro Keylogger is a powerful employee monitoring software that enables you to track almost all things they do invisibly! Sau khi cài đặt, it will run automatically in the background of the target computer.

Để lại một bình luận?