Ghi âm cuộc gọi điện thoại trên iPhone dễ dàng với iKeymonitor

Đôi khi bạn cần để ghi lại các cuộc gọi điện thoại trên iPhone để biết về trẻ em hoặc nhân viên của bạn đang làm gì phía sau bạn. Điện thoại di động đang trở nên tiên tiến hơn và với công nghệ ngày càng tăng, Hệ thống xử lý dữ liệu đang ngày càng nâng cao quá. Bây giờ bạn có thể biết về tất cả các cuộc gọi điện thoại trên iPhone với ứng dụng gián điệp tiên tiến hơn như iKeyMonitor. Nhân viên sử dụng nó để nâng cao năng suất nhân viên. Với ikeyMonitor cho iPhone, Tất cả các yêu cầu của bạn tất cả tương ứng có thể được đáp ứng. Phần mềm này thực sự là người dùng thân thiện và hiệu suất của phần mềm này đã được thử nghiệm.

Tại sao có thể ghi lại cuộc gọi điện thoại trên iPhone?

Đôi khi ghi âm cuộc gọi điện thoại trên iPhone có thể là rất quan trọng. Có những tình huống khác nhau mà bạn cần một hồ sơ điện thoại. Hãy thảo luận về lý do tại sao và khi bạn cần phải ghi âm cuộc gọi điện thoại trên iPhone.

Một ai đó luồng bạn?

Nó sẽ dễ dàng hơn cho bạn để được giúp đỡ từ cảnh sát hoặc người bảo vệ cho bạn nếu bạn ghi âm cuộc gọi điện thoại trên iPhone. Nó cũng được coi là bằng chứng quan trọng tại tòa án chống lại một người đã đe dọa bạn. Bạn có thể sử dụng iKeyMonitor cho iPhone để ghi lại tất cả các cuộc gọi đến và đi trên iPhone của bạn.

Kiểm soát của cha mẹ trẻ em iPhone

Nếu bạn tìm thấy rằng các em thường xuyên lên ở tất cả các đêm và thực hiện cuộc gọi điện thoại cho người chưa biết, và họ không muốn cho bạn biết bất cứ điều gì. Bạn có thể làm gì ngoài việc giữ yêu cầu họ câu hỏi lặp đi lặp lại? Kiểm soát của cha mẹ, bạn chỉ có thể cài đặt iKeyMonitor trên iPhone của mình và khai thác ra sự thật ẩn mình.

Nâng cao năng suất nhân viên

Một số nhân viên có thể sử dụng office iPhone cho các mục đích cá nhân. Ví dụ:, khi nhân viên có nghĩa vụ phải tập trung vào công việc, họ có thể tiếp tục thực hiện cuộc gọi điện thoại với bạn bè hoặc người phối ngẫu giờ. Bên cạnh đó, nhân viên thậm chí còn có thể rò rỉ thông tin mật của công ty với các đối thủ cạnh tranh trong cuộc gọi điện thoại. Bạn sẽ không bao giờ biết những người nhân viên đang liên lạc hoặc những gì đã được nói chuyện về trên các cuộc gọi điện thoại cho đến khi bạn làm cho việc sử dụng của ứng dụng gián điệp như iKeyMonitor để ghi âm cuộc gọi điện thoại trên iPhone.

Các tính năng chính của iKeyMonitor

iKeyMonitor không chỉ ghi lại cuộc gọi điện thoại trên iPhone, nhưng cũng có thể cung cấp nhiều tính năng hữu ích khác dành cho bạn, chẳng hạn như đăng nhập tổ hợp phím và mật khẩu, lịch sử cuộc gọi đăng nhập, đăng nhập tin nhắn vào các ứng dụng xã hội truyền thông.

 • Tổ hợp phím đăng nhập và mật khẩu đã nhập
 • Lịch sử cuộc gọi cả hai bên đăng nhập
 • Nhật ký gửi và nhận tin nhắn SMS
 • Đăng nhập Facebook/Skype/Kik/Viber
 • Đăng nhập URL của các trang web truy cập
 • Khối không phù hợp ứng dụng/trò chơi/trang web
 • Chụp ảnh chụp màn hình tại một khoảng thời gian cài đặt trước
 • Đăng nhập tin nhắn trò chuyện trong Hangouts
 • Theo dõi vị trí GPS của điện thoại mục tiêu
 • Xem các bản ghi thông qua các máy chủ Email/trực tuyến
 • Theo dõi mọi hoạt động trong một chế độ vô hình
 • Giới hạn thời gian màn hình trên iPhone

iKeyMonitor đã được chứng minh là ứng dụng gián điệp tốt nhất để ghi âm cuộc gọi điện thoại trên iPhone, mà cho phép bạn để đào ra tất cả những bí mật ẩn đằng sau các cuộc gọi điện thoại của trẻ em của bạn, nhân viên và những người khác khi bạn quan tâm. IKeyMonitor những gì làm cho bạn là nhiều hơn so với bản ghi cuộc gọi điện thoại trên iPhone, nhưng cũng phục vụ nhiều các tính năng hữu ích khác. Bên cạnh đó, iKeyMonitor cung cấp ba-ngày dùng thử miễn phí cho tất cả người dùng để bạn có thể thử nó trên iPhone của riêng bạn trước khi mua vison đầy đủ.

Để lại một bình luận?