Có thể sử dụng lao động sử dụng phần mềm giám sát giám sát nhân viên

Có thể sử dụng lao động sử dụng phần mềm giám sát để theo dõi nhân viên của họ? Một số người có thể có cảm giác rằng nhân viên giám sát đi ngược lại đạo Đức xã hội cơ bản. Tuy nhiên, như là một nhà tuyển dụng, bạn nên lưu ý rằng bạn sở hữu máy tính các nhân viên sử dụng, và bạn có quyền được biết như thế nào […]

Bảo vệ kinh doanh với Keylogger phần mềm giám sát

Trong thế giới hiện đại, nó là khá cần thiết cho nhà tuyển dụng để cung cấp cho nhân viên của họ với máy tính để làm công việc của họ. Tuy nhiên, nó là không phải cho nhân viên để sử dụng các thiết bị máy tính để sử dụng cá nhân của họ khác hơn là nhận được công việc của họ được thực hiện. Là chủ sở hữu của máy tính, bạn […]