Bạn có thể làm gì với phần mềm gián điệp từ xa?

Một số lượng ngày càng tăng của những người thích sử dụng gian lận gián điệp người từ xa vì họ nghi ngờ rằng vợ chồng của họ có thể gian lận về họ. Lý do tại sao mọi người chọn để sử dụng phần mềm gián điệp người phối ngẫu gian lận là nó khó khăn để bắt một người phối ngẫu gian lận là người đủ thông minh để làm sạch các […]

Làm thế nào để điều khiển từ xa một máy tính

Máy tính từ xa thường được sử dụng bởi kinh doanh, Hệ thống trường học, môi trường công cộng và mạng gia đình. Gián điệp và điều khiển trên một máy tính từ xa đã trở thành rất phổ biến vì lợi ích của vấn đề an toàn của cả hệ thống và máy tính người dùng trong mạng. Với tính năng The Remote Desktop trong Windows, bạn có thể khá dễ dàng truy cập […]