Muốn để bắt một người phối ngẫu gian lận?

Bạn có muốn bắt gian lận chồng/vợ/bạn trai/bạn gái? Bạn có nghi ngờ của người chồng/vợ/bạn trai/bạn gái gian lận về bạn? Nếu như vậy, bạn có thể làm gì? Một số người thường có xu hướng sử dụng các ứng dụng gián điệp như iKeyMonitor để gián điệp trên người nghi ngờ chồng/vợ/bạn trai/bạn gái, nó không thực sự làm việc?

Thực sự, một ứng dụng gián điệp thường được cho phép để đăng nhập tổ hợp phím, Lịch sử tin nhắn SMS và cuộc gọi, cuộc hội thoại trò chuyện trên Skype/WhatsApp/Kik/dòng/Viber/Facebook/Hangouts, lịch sử web, ảnh chụp màn hình và nhiều hơn nữa. Nếu bạn muốn bắt một đồ lừa đảo thông qua ghi lại các bản ghi trên các ứng dụng, nó làm việc!

Nhưng có một vấn đề về việc sử dụng ứng dụng gián điệp – nó là hợp pháp để sử dụng ứng dụng gián điệp để gián điệp trên một người phối ngẫu gian lận? Câu trả lời là không! Vì vậy chúng tôi không khuyên bạn nên bất kỳ ai sử dụng ứng dụng gián điệp để gián điệp trên của chồng/vợ/bạn trai/bạn gái.

 

Để lại một bình luận?